กิจกรรมเพื่อสังคม

– วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2558

ทางบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง โรงเรียนสาธิต มช.  ณ โรงเรียนห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ส่งมอบห้องน้ำ มอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ และจัดกีฬาฮาเฮให้กับเด็ก

– วันที่ 16 มิถุนายน 2558

บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แก่ครู-อาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

– วันที่  11  เมษายน  2564

บริษัทร่วมบริจาคเครื่องผลิตโอโซน รุ่น OZONER- A5G จำนวน 1 เครื่อง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องพัก รถพยาบาล ในโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ COVID- 19 ในจังหวัดเชียงใหม่

– วันที่  15  เมษายน  2564

บริษัทร่วมบริจาคเครื่องผลิตโอโซน รุ่น OZONER- A10G จำนวน 2 เครื่อง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องตรวจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของ COVID- 19 ในจังหวัดเชียงใหม่


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง *****

Leave a Reply

Call Now Buttonโทร