กิจกรรมเพื่อสังคม

– วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2558

ทางบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง โรงเรียนสาธิต มช.  ณ โรงเรียนห้วยน้ำขาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ส่งมอบห้องน้ำ มอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ และจัดกีฬาฮาเฮให้กับเด็กๆ

IMG_4248  IMG_4260  IMG_4270  IMG_4257

IMG_4249  IMG_4236  IMG_4258

IMG_4264  IMG_4293  IMG_4292

IMG_4294

 

– วันที่ 16 มิถุนายน 2558

ทางบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แก่ครู-อาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

IMG_5160  IMG_5165  IMG_5168

                                    IMG_5162  IMG_5164

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *