อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- OZONER®

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องผลิตโอโซน

 

1. Venturi  Injector

Oz venturi

2. หลอดผลิตโอโซน  (Ozone  Generating  Tube)

2.1. Ozone  Generating  Tube # 400 mg/hr

 

S__43278338

 

ราคา  700.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.2. Ozone  Generating  Tube  #  450  mg/hr

 

S__43278343

 

ราคา  800.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.3. Ozone  Generating  Tube  #  500  mg/hr

 

S__40255537

 

S__40255538

 

ราคา  900.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.4. Ozone  Generating  Tube  #  3,500  mg/hr

 

S__43073538

 

ราคา  2,500.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.5. Ozone  Generating  Tube  #  7,000  mg/hr

 

S_5282602880205

 

ราคา  5,900.-  บาท  (เฉพาะหลอดผลิตโอโซน)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

ราคา  7,400.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.6. Ozone  Generating  Tube  #  10,000  mg/hr

 

S_5282602898148

 

ราคา  7,800.-  บาท  (เฉพาะหลอดผลิตโอโซน)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

ราคา  9,800.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.7. Ozone  Generating  Tube  #  15,000  mg/hr

 

S_5282602757472

 

ราคา  9,200.-  บาท  (เฉพาะหลอดผลิตโอโซน)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

ราคา  14,200.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

2.8. Ozone  Generating  Tube  #  30,000  mg/hr

 

S_6174703214427

 

ราคา  16,700.-  บาท  (เฉพาะหลอดผลิตโอโซน)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

ราคา  27,800.-  บาท  (พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 

3. หลอดดูดความชื้น  (Silica  Air  Dryer)

Oz air dryer

***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง *****

         

 

Leave a Reply

Call Now Buttonโทร