Posts

สนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน OZONER เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 เมษายน 2564

ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทให้การสนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน รุ่น OZONER- A10G จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

Comments Off on สนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน OZONER เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่
Call Now Buttonโทร