3 โรคที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก

3 โรคที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง *****

Call Now Buttonโทร