Posts

สนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน OZONER เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทให้การสนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน รุ่น OZONER- A10G จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

Comments Off on สนับสนุนเครื่องผลิตโอโซน OZONER เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่
Call Now Buttonโทร