OZONER®- 020

เครื่องผลิตโอโซน  OZONER®– 020

 
OZ 020
 

สามารถผลิตโอโซนได้ทั้งในน้ำ  และในอากาศ  พร้อมสายยาง  และหัวทราย  จำนวนหนึ่งชุด

เลือกให้เครื่องทำงานได้แบบรอบอัตโนมัติ  ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ระยะเวลาการทำงานสูงสุด  40  นาที  ระยะเวลาพักสูงสุด  360  นาที  เครื่องจะทำงานวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ  จนกว่าผู้ใช้จะกดปิดการทำงาน

หมายเหตุ  หากตั้งเครื่องให้ทำงานนานสูงสุด  40  นาที  แนะนำให้พักอย่างน้อย  60  นาที  จึงใช้งานต่อได้  เพื่อไม่ให้ตัวเครื่องร้อนมากเกินไป

สามารถเปิดใช้งานในรถยนต์ได้สะดวก  (ในชุดมีสายชาร์จในรถยนต์ให้) 
 
 

การใช้ประโยชน์ด้านอากาศ :

– กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ :  

โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นต่างๆได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้ทั้งใน บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / ห้องน้ำ / ห้องครัว / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

– ฆ่าเชื้อโรค :

โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

 
 

การใช้ประโยชน์ด้านน้ำ :

– การบำบัดน้ำ : 

โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  ทั้งเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส  เชื้อรา  ปรสิต  และจุลินทรีย์อื่นๆ  ในน้ำ  และสามารถกำจัดสีที่ปนเปื้อนในน้ำได้  เพื่อบำบัดน้ำเสีย / การผลิตน้ำดื่ม / การบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลา

– กำจัดสารเคมี กำจัดกลิ่นคาว และ ฆ่าเชื้อโรค ในผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา

สามารถนำเอาผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์  ปลา  มาแช่ล้างในน้ำโอโซน เพื่อกำจัดสารเคมี  กำจัดกลิ่นคาว และฆ่าเชื้อโรค ที่อาจปนเปื้อนมาได้

– การรักษาโรค 

น้ำโอโซนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค  ซึ่งสามารถนำเอามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้เช่น  นำน้ำโอโซนมาอมกลั้วคอรักษาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ / นำน้ำโอโซนมาล้างแผลเพื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น / นำน้ำโอโซนมาล้างหน้าเพื่อรักษาสิวอักเสบ / นำน้ำโรคโอโซนมารักษาโรคผิวหนังบางชนิด

 
 

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า:

– ปริมาณการผลิตโอโซน  :  500  มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง

– ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม  :  60  ตารางเมตร

– การใช้พลังงาน  :  20  W.

– ขนาด  :  160  x  230  x  53  มิลลิเมตร

– การรับประกันสินค้า  :  6  เดือน

– มาตรฐานสินค้า  :  CE, RoHS
 
 
S__36528167
 
  S__36528168
 
S__36528169
 
รูปเครื่อง
 
S__36642913+logo
 
S__36642909+logo   S__36642910+logo   
 
S__36642912+logo   S__36642911
 

รับประกันสินค้านาน  6  เดือน

 

ราคา  2,150.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

 
 

***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง *****

 

          

ozoner sticker