OZONER®- 007s

เครื่องผลิตโอโซนสำหรับอบห้อง อบรถ เพื่อการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเป็นหลัก

รุ่น  OZONER- 007s

สามารถผลิตโอโซนได้เฉพาะอากาศเท่านั้น เน้นเป็นการอบห้อง อบรถ เพื่อการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเป็นหลัก

ระหว่างที่อบห้อง ต้องทำให้ห้องเป็นพื้นที่ปิด ไม่มีคน หรือสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในพื้นที่ แต่ภายในห้องส่วนที่ต้องการอบ สามารถเปิดประตูตู้ ลิ้นชัก ฯลฯ เพื่อให้โอโซนกระจายไปได้ทั่วทั้งพื้นผิวได้

เครื่องสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ หลังจากเครื่องทำงานครบเวลาแล้ว เครื่องจะหยุดการทำงานแล้วให้ทิ้งห้องไว้อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อรอให้โอโซนสลายตัว ซึ่งก็คือยังจับทำลายเชื้อโรคได้อยู่ แต่หากรีบใช้ห้องให้เปิดประตูระบายอากาศหรือเปิดแอร์พัดลมเพิ่มการหมุนเวียนอากาศได้

สามารถเลือกตั้งการทำงานได้สองแบบ  คือ  โหมดการทำงานต่อเนื่อง  (Hold)  หรือโหมดการทำงานแบบตั้งเวลา  (Timer)  สามารถได้สูงสุด  60  นาที  (0-60  นาที)  เมื่อครบเวลาเครื่องจะหยุดการทำงานได้เอง

หมายเหตุ  การทำงานแบบต่อเนื่อง แนะนำให้ทำงานไม่เกิน 2 ชั่วโมงติดต่อกัน จึงควรพักเครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงทำงานต่อได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์มีความร้อนมากเกินไป และสามารถติดตั้งกับปลั๊กตั้งเวลาภายนอกเพื่อตั้งการทำงานตามเวลาของนาฬิกาได้ตามต้องการ

สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีหูหิ้ว น้ำหนักไม่มาก ควบคุมการทำงานได้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น

ผลิตโอโซนด้วยระบบแผ่นเซรามิค  (OZONE  CERAMIC  PLATE) ภายในมีพัดลมช่วยในการดึงอากาศสำหรับการผลิตโอโซน และช่วยเป่ากระจายโอโซนออกจากตัวเครื่องได้

การใช้ประโยชน์:

– กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ :  

โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้กับห้องขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บของ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และรถยนต์ ฯลฯ

– ฆ่าเชื้อโรค :

โอโซนเข้มข้นสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได้ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

 

 ข้อมูลจำเพาะของสินค้า:

– ปริมาณการผลิตโอโซน  :  20,000  มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง

– ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม  :  < 1,500  ตารางเมตร  (สำหรับการเปิดในพื้นที่เปิด และ/หรือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่)

– แนะนำการใช้งานสำหรับกลิ่นและเชื้อโรค  :  1 นาที ต่อ 3 ตารางเมตร
หมายเหตุ: เวลาที่แนะนำนี้ทดสอบด้วยเครื่องวัดระดับความเข้มข้นของโอโซนแล้วว่าได้ระดับ 1-2 ppm ซึ่งเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรีย และไวรัสแล้ว (ความสูงเพดานปกติ 2.5-3เมตร)

– แนะนำการใช้งานสำหรับเชื้อรา  :  1 นาที ต่อ 1 ตารางเมตร

– ขนาด  :  250  x  320  x  190  มิลลิเมตร

– การใช้พลังงาน  :  170  W.

– OZONE CERAMIC PLATE  :  ขนาด 5,000 มิลลิกรัม จำนวน 4  แผ่น  (อยู่ด้านในตัวเครื่อง)

– การรับประกันสินค้า  :  1  ปี

– มาตรฐานสินค้า  :  CE, RoHS 

ราคา  18,500.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

OZONER- 007s


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด *****

Call Now Buttonโทร