บริการอบโอโซน- OZONER® Service

## บริการอบโอโซนเพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และฆ่าเชื้อโรค ##

บริษัทได้ขยายช่องทางการให้บริการเพิ่ม โดยจัดให้มีบริการอบโอโซนให้ถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการอบรถยนต์ ห้องพัก ห้องประชุม สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ โดยใช้เครื่องผลิตโอโซนปริมาณการผลิตสูง ทำให้การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และการฆ่าเชื้อโรคทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
การทำงานของโอโซน
โอโซนเป็นก๊าซ ซี่งผลิตได้จากออกซิเจนในอากาศ สามารถเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคต่าง เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ซึ่งสามารถสร้างปัญหาต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวได้อย่างมาก เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้แก่ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค โรคติดต่อในทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร

นอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ โดยการเข้าไปทำลายพันธะโครงสร้างของกลิ่นนั้นๆ จากการที่โอโซนเป็นตัวออกซิเดชั่นที่สูงมาก กลิ่นที่โอโซนกำจัดได้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นคาวอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสีทาห้อง กลิ่นน้ำหอม ฯลฯ
ข้อดี
โอโซนไม่ได้เป็นสารเคมี จะไม่มีการตกค้างภายหลังจากการกำจัดกลิ่นหรือฆ่าเชื้อโรค ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานในทุกขั้นตอน โดยผลท้ายที่สุดโอโซนจะเปลี่ยนคืนกลับเป็นออกซิเจน เช่นเดิม. O3—> O2 + O-
พื้นที่ให้บริการ
บริษัทให้บริการอบโอโซนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถ้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะคิดค่าเดินทางตามระยะทาง
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ
ระยะเวลาของการอบจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ แต่เครื่องผลิตโอโซนที่บริษัทใช้ในการให้บริการอบโอโซนนั้น เป็นเครื่องผลิตโอโซนได้ปริมาณการผลิตสูงมากถึง 20,000 มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ผลิตโอโซนได้สูงมาก ทำให้การอบรถยนต์ และห้องขนาดไม่เกิน 20 ตารางเมตร ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลารวดเร็วมากเพียง 5 นาทีเท่านั้น
การนัดหมายการบริการ
นัดหมายล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนให้บริษัทเข้าไปบริการอบโซน
อัตราค่าบริการ
1. รถยนต์ คิดค่าบริการ 300 บาทต่อคันต่อครั้ง
2. ห้องพัก คิดค่าบริการ 10 บาทต่อตารางเมตรต่อครั้ง
หมายเหตุ หากอยู่นอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หรือมียอดการบริการแต่ละครั้งไม่ถึง 1,000 บาท จะคิดค่าเดินทางตามระยะทาง

 

OZONER Service

 

 

 

 

ozoner sticker