OZONER® Service

บริการอบโอโซน เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และฆ่าเชื้อโรค

บริษัทได้ขยายช่องทางการให้บริการเพิ่ม โดยจัดให้มีบริการอบโอโซนถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการอบรถยนต์ บ้านพักอาศัย คอนโด หอพัก ห้องพัก ห้องเช่า ห้องประชุม สำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ โดยใช้เครื่องผลิตโอโซนปริมาณการผลิตสูง ทำให้การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และการฆ่าเชื้อโรคทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมมีการวัดความเข้มข้นของโอโซนในพื้นที่ที่ทำการอบโอโซน เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า พื้นที่นั้นได้รับการอบโอโซนถึงระดับของการกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างแน่นอน

การทำงานของโอโซน
โอโซนเป็นก๊าซ ซี่งผลิตได้จากออกซิเจนในอากาศ สามารถเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคต่าง เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ซึ่งสามารถสร้างปัญหาต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวได้อย่างมาก เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้แก่ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค โรคติดต่อในทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร

นอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ โดยการเข้าไปทำลายพันธะโครงสร้างของกลิ่นนั้นๆ จากการที่โอโซนเป็นตัวออกซิเดชั่นที่สูงมาก กลิ่นที่โอโซนกำจัดได้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นคาวอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสีทาห้อง กลิ่นน้ำหอม ฯลฯ

ข้อดีของโอโซน

โอโซนไม่ได้เป็นสารเคมี จะไม่มีการตกค้างภายหลังจากการกำจัดกลิ่นหรือฆ่าเชื้อโรค ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานในทุกขั้นตอน โดยผลท้ายที่สุดโอโซนจะเปลี่ยนคืนกลับเป็นออกซิเจน เช่นเดิม. O3—> O2 + O-

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบ
ระยะเวลาของการอบจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และจำนวนเครื่องที่ใช้งาน แต่เครื่องผลิตโอโซนที่บริษัทใช้ในการให้บริการอบโอโซนนั้น  เป็นเครื่องผลิตโอโซนได้ปริมาณการผลิตสูงมากถึง  20,000  มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ผลิตโอโซนได้สูงมาก  ทำให้การอบรถยนต์  และห้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และใช้เวลารวดเร็ว

การนัดหมายการบริการ
นัดหมายล่วงหน้า  1-2  วันทำการ  ก่อนให้บริษัทเข้าไปบริการอบโซน

พื้นที่ให้บริการ
บริษัทให้บริการอบโอโซนเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าบริการ
1. สำหรับรถยนต์  คิดค่าบริการเริ่มต้นที่  300  บาท  ต่อคัน  ต่อครั้ง
2. สำหรับห้อง  คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท
(หากขนาดพื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร คิดตารางเมตรละ  10  บาท ต่อครั้ง)
**** สามารถออกเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ ****

ค่าเดินทาง
คิดตามพิกัดของหน้างาน
**** สามารถออกเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ ****


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด *****

Call Now Buttonโทร