OZONER®- 011- 10G

เครื่องผลิตโอโซนสำหรับการพาณิชย์และอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร น้ำดื่ม ฟาร์มสัตว์ สระว่ายน้ำ ฯลฯ

รุ่น OZONER®– 011- 10G

สามารถผลิตโอโซนได้ทั้งในอากาศและน้ำ

สำหรับอากาศเน้นเป็นการอบห้อง อบรถ เพื่อการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเป็นหลัก รวมถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถนำเครื่องเข้าไปวางได้ เนื่องจากในชุดจะมีสายยางซิลิโคนที่สามารถต่อจากตัวเครื่องบริเวณทางออกของโอโซน (ภายในเป็นปั๊มลม) และสามารถนำปลายสายยางซิลิโคนสอดเข้าไปในบริเวณที่ไม่สามารถนำเครื่องเข้าไปติดตั้งได้

ระหว่างที่อบห้อง ต้องทำให้ห้องเป็นพื้นที่ปิด ไม่มีคน หรือสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในพื้นที่ แต่ภายในห้องส่วนที่ต้องการอบ สามารถเปิดประตูตู้ ลิ้นชัก ฯลฯ เพื่อให้โอโซนกระจายไปได้ทั่วทั้งพื้นผิวได้

เครื่องสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ หลังจากเครื่องทำงานครบเวลาแล้ว เครื่องจะหยุดการทำงานแล้วให้ทิ้งห้องไว้อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อรอให้โอโซนสลายตัว ซึ่งก็คือยังจับทำลายเชื้อโรคได้อยู่ แต่หากรีบใช้ห้องให้เปิดประตูระบายอากาศหรือเปิดแอร์พัดลมเพิ่มการหมุนเวียนอากาศได้

สำหรับการเติมโอโซนลงในระบบน้ำ สำหรับการแช่ล้างผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสด เพื่อลดกลิ่นคาว สารเคมีตกค้าง และเชื้อโรคที่ผิวของผักผลไม้ รวมถึงงการทำให้น้ำสะอาด ในกระบวนการผลิตอาหาร ยา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ อควาเรียม โรงงานผลิตน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสีย สระว่ายน้ำ ฯลฯ

สามารถเลือกตั้งการทำงานได้สองแบบ  คือ  โหมดการทำงานต่อเนื่อง  (ON)  หรือโหมดการทำงานแบบตั้งเวลา  (Timer)  สามารถได้สูงสุด  120  นาที  (0-120  นาที)  เมื่อครบเวลาเครื่องจะหยุดการทำงานได้เอง

หมายเหตุ  การทำงานแบบต่อเนื่อง แนะนำให้ทำงานไม่เกิน 2 ชั่วโมงติดต่อกัน จึงควรพักเครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จึงทำงานต่อได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์มีความร้อนมากเกินไป และสามารถติดตั้งกับปลั๊กตั้งเวลาภายนอกเพื่อตั้งการทำงานตามเวลาของนาฬิกาได้ตามต้องการ

สามารถเลือกปรับระดับปริมาณการผลิตโอโซนได้ 0-100%

สามารถใช้งานภายในห้อง หรือภายนอกห้องก็ได้ ทำงานง่าย ติดตั้งประจำจุดหรือสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งการใช้งานได้ ควบคุมการทำงานได้ที่ตัวเครื่องเท่านั้น

ผลิตโอโซนด้วย OZONE  GENERATING  TUBE  คุณภาพสูง (CORANA DISCHARGE TUBE) ภายในมีปั๊มลมช่วยในการอัดอากาศเข้าหลอดโอโซนสำหรับการผลิตโอโซน และดันโอโซนออกจากตัวเครื่อง

การใช้ประโยชน์ด้านอากาศ :

– กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ :  

โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นต่างๆได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้ทั้งใน บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / ห้องน้ำ / ห้องครัว / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

– ฆ่าเชื้อโรค :

โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

การใช้ประโยชน์ด้านน้ำ :

– การบำบัดน้ำ : 

โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ  ทั้งเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส  เชื้อรา  ปรสิต  และจุลินทรีย์อื่นๆ  ในน้ำ  และสามารถกำจัดสีที่ปนเปื้อนในน้ำได้  เพื่อบำบัดน้ำเสีย / การผลิตน้ำดื่ม / การบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลา

– กำจัดสารเคมี กำจัดกลิ่นคาว และ ฆ่าเชื้อโรค ในผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา

สามารถนำเอาผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์  ปลา  มาแช่ล้างในน้ำโอโซน เพื่อกำจัดสารเคมี  กำจัดกลิ่นคาว และฆ่าเชื้อโรค ที่อาจปนเปื้อนมาได้

– การรักษาโรค 

น้ำโอโซนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค  ซึ่งสามารถนำเอามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้เช่น  นำน้ำโอโซนมาอมกลั้วคอรักษาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ / นำน้ำโอโซนมาล้างแผลเพื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น / นำน้ำโอโซนมาล้างหน้าเพื่อรักษาสิวอักเสบ / นำน้ำโรคโอโซนมารักษาโรคผิวหนังบางชนิด

 ข้อมูลจำเพาะของสินค้า:

– ปริมาณการผลิตโอโซน  :  10,000  มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง

– ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม  :  < 1,000  ตารางเมตร  (สำหรับการเปิดในพื้นที่เปิด และ/หรือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่)

– แนะนำการใช้งานสำหรับกลิ่นและเชื้อโรค  :  1 นาที ต่อ 1.5 ตารางเมตร
หมายเหตุ: เวลาที่แนะนำนี้ทดสอบด้วยเครื่องวัดระดับความเข้มข้นของโอโซนแล้วว่าได้ระดับ 1-2 ppm ซึ่งเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อทั้งแบคทีเรีย และไวรัสแล้ว (ความสูงเพดานปกติ 2.5-3เมตร)

– แนะนำการใช้งานสำหรับเชื้อรา  :  2 นาที ต่อ 1 ตารางเมตร

– ปั๊มลม/ OZONE FLOW  :  40  ลิตร ต่อนาที

– ระบายความร้อนด้วย  :  อากาศ  (Cooling  System  by  AIR)

– ตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสเนื้อดี (Stainless Steel) คุณภาพสูง

– ขนาด  :  320  x  250  x  525  มิลลิเมตร

– การใช้พลังงาน  :  140  W.

– OZONE GENERATING  TUBE  :  ขนาด 10,000 มิลลิกรัม จำนวน 1 หลอด (อยู่ด้านในตัวเครื่อง)

– การรับประกันสินค้า  :  1  ปี

– มาตรฐานสินค้า  :  CE, RoHS 

ราคา  24,500.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับเครื่องผลิตโอโซน  OZONER®– 011- 10G

Ozone Generating Tube  #  10,000  mg/hr

ราคา  7,800.-  บาท  
(เฉพาะหลอด)

ราคา  9,800.-  บาท  
(พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า)  
(ไม่รวมค่าส่งสินค้า)


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด *****

Call Now Buttonโทร