โอโซน … About OZONE …

โอโซนคืออะไร?

โอโซน, Ozone หรือ O เป็นโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม พบปรากฏอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ และแสงจากดวงอาทิตย์ ที่มีรังสีอัลตราไวเลตเปลี่ยนโครงสร้างของออกซิเจน

ตามปรกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2) สามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือกล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเอง แต่ก๊าซโอโซน (O) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Unstable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน และการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว กับสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศซึ่ง O มีปฏิกิริยาสูงถึง 2.07 Volt (Oxidation Potential) มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า แก๊สโอโซนจึงเป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีมาก โดยโอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลายด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น และในขณะเดียวกันก็เป็นสารที่ไม่อยู่ตัว มักจะสลายเป็นแก๊สออกซิเจนได้ง่ายดังสมการ 2O3 → 3O2 และยิ่งถ้าเพิ่มอุณหภูมิและลดความดัน ปฏิกิริยาข้างต้นจะไปข้างหน้าได้เร็วมาก และหลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง
การทำปฏิกิริยาสลายกลิ่นแอมโมเนีย 3O3 + 2NH3 ===> N2 + 3H2O + 3O2
การทำปฏิกิริยาสลายพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ O3 + CO ===> CO2 + O2

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโอโซนซึ่งเป็นก๊าซที่เป็น Oxidizing agent ที่ดีมาก ทำให้มีการนำโอโซนมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในด้านการทำความสะอาด กำจัดกลิ่น และฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค/กลิ่น ทำให้เชื้อโรค/กลิ่นสลายตัว โดยที่ระดับความเข้มข้นของโอโซนที่ 0.40 ppm จะมีผลทำลายเชื้อได้แก่ Candida albican, Aspergillus fumigatus, Proteus, Clostridium,  E.coli, Influenza Virus, Mycobacterium, Pseudomonas, Salmonella typhimurium, Streptococcus, Staph. aureus ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ

และหลังจากโอโซนเกิดปฏิกิริยาแล้วนั้นจะไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในภายหลัง เพราะโอโซนจะสลายกลับคืนไปเป็น Oxygen ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน โอโซนยังมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับ UV light, HEPA Filter หรือสาร Chlorine และโอโซนยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาต่ำมาก เมื่อเทียบกับสารเคมีฆ่าเชื้อโรค หรือเครื่องมือกำจัดเชื้ออื่นๆ

โอโซนในอากาศ

  • ห้องทั่วไป: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดสารปนเปื้อนในอากาศ และช่วยกำจัดกลิ่นได้แก่ กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอับชื้น เป็นต้น
  • ห้องครัว: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดควัน และกลิ่นได้แก่ กลิ่นจากการทำอาหาร กลิ่นคาวอาหารทะเล กลิ่นเนื้อสัตว์ กลิ่นเน่าของสารอินทรีย์ กลิ่นกระเทียม กลิ่นหอมหัวใหญ่ เป็นต้น
  • สัตว์เลี้ยง: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่นของสัตว์เลี้ยงได้แก่ กลิ่นอาหารสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ โอโซนช่วยทำให้อากาศในห้องเลี้ยงสัตว์สะอาดขึ้น และการใช้น้ำโอโซนอาบน้ำสัตว์เลี้ยงทำให้ผิว ขนของสัตว์เลี้ยงสะอาด ไม่มีกลิ่น และกรณีใช้กับบ่อเลี้ยงปลา โอโซนจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้น้ำในบ่อปลาสะอาดขึ้น
  • กลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ พรม สีตกแต่งห้อง: โอโซนช่วยกำจัดกลิ่นของสารเคมี, กลิ่นสี และก๊าซที่ทำให้เกิดอันตรายได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ จากเฟอร์นิเจอร์ใหม่ พรมใหม่ และสีทาตกแต่งห้อง

โอโซนในน้ำ

– ระบบน้ำ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค, ดับกลิ่น, เพิ่มระดับออกซิเจนในน้ำ และรักษาคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในน้ำไม่ให้หายไปทำให้น้ำ ทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
– แช่ล้างผัก ผลไม้: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อโรค ลดและกำจัดสารเคมีที่ตกค้างออกจากผิวบนผักและผลไม้ ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น ยืดเวลาการเก็บรักษาผักผลไม้ในตู้เย็นและช่องเย็นได้มากถึง 3 เท่าจากปกติ
– เนื้อสัตว์ ปลา: โอโซนช่วยกำจัดกลิ่นคาว ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และคงความสดใหม่ให้กับเนื้อหลังจากผ่านการแช่แข็งในตู้เย็น ทำให้อาหารในตู้เย็นเน่าเสียช้าลง
– ล้างภาชนะ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis Virus)
– การอาบน้ำ: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย ช่วยป้องกันและควบคุมโรคทางผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังเปล่งปลั่งและสดชื่นขึ้น
– การซักผ้า: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กำจัดกลิ่น และสารฟอกขาวในเสื้อผ้า
– อุปกรณ์เลี้ยงเด็ก: โอโซนช่วยลดการติดเชื้อในขวดนม และของเล่นเด็ก ฯลฯ
– สุขอนามัยในช่องปาก: โอโซนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ทำให้ลดการเกิดโรคในทางเดินอาหารบางชนิดได้


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด*****

Call Now Buttonโทร