Venturi Injector

Venturi  Injector

Venturi  Injector  เป็นอุปกรณ์สำหรับเติมโอโซนลงในน้ำ ช่วยให้การผสมก๊าซโอโซนกับน้ำทำได้ดียิ่งขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผสมก๊าซโอโซนกับน้ำแบบสายยางและหัวทรายธรรมดา  (20-30%)

โดยทั่วไปประสิทธิภาพในการผสม  ด้วย  Venturi  Injector  สูงถึง  60-70% และต้นทุนไม่สูงมากนัก 

ขนาดของ  Venturi  Injector  มีดังต่อไปนี้

1. Venturi  Injector  #  1/2″  (0.5 นิ้ว)

Water  Flow  :  0.2-1  m3/hr.

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  :

– Inlet  and  Outlet  Diameter  :  1/2″, External  Screw  Thread
– Valve  Bonnet  of  Gas  Inlet  :  1/4″
– Flexible  Hose  :  1/4
– Length  :  100  mm. 

ราคา  350.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

2. Venturi  Injector  #  3/4″  (0.75 นิ้ว)

Water  Flow  :  1-3  m3/hr.

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  :

– Inlet  and  Outlet  Diameter  :  3/4″, External  Screw  Thread
– Valve  Bonnet  of  Gas  Inlet  :  1/4″
– Flexible  Hose  :  1/4
– Length  :  152  mm. 

ราคา  550.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

3. Venturi  Injector  #  1″  (1 นิ้ว)

Water  Flow  :  3-10  m3/hr.

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  :

– Inlet  and  Outlet  Diameter  :  1″, External  Screw  Thread
– Valve  Bonnet  of  Gas  Inlet  :  1/2″
– Flexible  Hose  :  1/8
– Length  :  235  mm. 

ราคา  750.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

4. Venturi  Injector  #  1-1/2″  (1.5 นิ้ว)

Water  Flow  :  10-25  m3/hr.

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  :

– Inlet  and  Outlet  Diameter  :  1-1/2″, Screw  Thread
– Valve  Bonnet  of  Gas  Inlet  :  1/2″
– Flexible  Hose  :  1/2
– Length  :  275  mm. 

ราคา  1,050.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)

5. Venturi  Injector  #  2″  (2 นิ้ว)

Water  Flow  :  25-50  m3/hr.

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า  :

– Inlet  and  Outlet  Diameter  :  2″, Screw  Thread
– Valve  Bonnet  of  Gas  Inlet  :  1.25″
– Flexible  Hose  :  1/2
– Length  :  295  mm. 

ราคา  1,500.-  บาท  (ไม่รวมค่าส่งสินค้า)


วิธีการเติม-ผสมโอโซนลงในน้ำ


***** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัท โปร-เทค-ซายน์ จำกัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ***** 

Leave a Reply

Call Now Buttonโทร