ปัญหากลิ่นเหม็นอับ

ปัญหากลิ่นเหม็นอับ

 

boy-holds-nose

 

ช่วงฤดูฝนตกทำให้เกิดความชื้นขึ้นภายในบ้าน หรือภายในรถยนต์ได้ง่าย ปัญหาที่ตามมาคือ เกิดกลิ่นเหม็นอับภายในบ้าน หรือภายในรถยนต์

การใช้โอโซนมีประโยชน์ในการกำจัดกลิ่นเหม็นอับดังกล่าวได้ โดยโอโซนจะเข้าทำลายพันธะของกลิ่นเหม็นอับ และยังสามารถกำจัดเชื้อโรคที่ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นอับนั้นได้ด้วย จึงเป็นการกำจัดปัญหาทั้งต้นเหตุ และปลายเหตุ