OZONER®- 006

เครื่องผลิตโอโซน OZONER®– 006

006-cut

 

– สามารถเลือกให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่อง หรือเลือกกำหนดระยะเวลาการทำงานได้นานถึง 60 นาที (0-60 นาที)

– สามารถปรับ และควบคุมปริมาณการผลิตโอโซนได้ ตั้งแต่ระดับ สูง กลาง และต่ำ

– ควบคุมการทำงานได้ที่ตัวเครื่อง

– ผลิตโอโซนด้วย OZONE PLATE

 

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า:

การใช้พลังงาน           60  W.                  ปริมาณการผลิตโอโซน     1,000  mg/hr.

การรับประกันสินค้า    1  ปี                       ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม        200  m2

มาตรฐานสินค้า         CE, RoHS            ขนาดเครื่อง                        343 x 277 x 245  mm.

 

ราคาขาย                 9,600  บาท 

 

การใช้ประโยชน์:

1.กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นต่างๆได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้ทั้งใน บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / ห้องน้ำ / ห้องครัว / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ / โรงเรียน / โรงพยาบาล

2.ฆ่าเชื้อโรค โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

 

รถยนต์ ห้องนอน ห้องปลอดเชื้อ ห้องเรียน

ฆ่าเชื้อ

 

front-remove bg    back-remove bg

 

 

 

 

ozoner sticker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *