OZONER®- 005

ยกเลิกจำหน่าย

 

เครื่องผลิตโอโซน OZONER®– 005

005-cut

– สามารถผลิตโอโซนได้ทั้งในน้ำ และในอากาศ พร้อมระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
– สามารถเลือกระยะเวลาการทำงานของเครื่องได้ โดยมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า:

การใช้พลังงาน           < 6  W.                      ปริมาณการผลิตโอโซน     400  mg/hr.

การรับประกันสินค้า    6  เดือน                  ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม        50 m2

มาตรฐานสินค้า         CE, RoHS             ขนาดเครื่อง                        Ø220 x 90  mm.

 

ราคาขาย                 1,950  บาท 

 

การใช้ประโยชน์:

ด้านอากาศ

1.กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นต่างๆได้  เช่น กลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นตัว กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นเหม็นอับ กลิ่นสัตว์เลี้ยง โดยใช้ได้ทั้งใน บ้านพักอาศัย / สำนักงาน / ห้องน้ำ / ห้องครัว / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2.ฆ่าเชื้อโรค โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไขัหวัดตามฤดูกาล วัณโรค โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคมือเท้าปาก ฯลฯ โดยโอโซนจะทำปฏิกิริยา Oxidation กับผนังเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตาย

ด้านน้ำ

1.บำบัดน้ำ โอโซนสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต และจุลินทรีย์อื่นๆ ในน้ำ และสามารถกำจัดสีที่ปนเปื้อนในน้ำได้ เพื่อบำบัดน้ำเสีย / การผลิตน้ำดื่ม / การบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลา 

2.กำจัดสารเคมี กำจัดกลิ่นคาว และ ฆ่าเชื้อโรค ในผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา สามารถนำเอาผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา มาแช่ในน้ำโอโซน เพื่อ กำจัดสารเคมี กำจัดกลิ่นคาว และ ฆ่าเชื้อโรค ที่อาจปนเปื้อนมาได้

3.การรักษาโรค น้ำโอโซนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งสามารถนำเอามาใช้รักษาโรคบางชนิดได้ เช่น นำน้ำโอโซนมาอมกลั้วคอ รักษาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ / นำน้ำโอโซนมาล้างแผล เพื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น / นำน้ำโอโซนมาล้างหน้าเพื่อรักษาสิวอักเสบ / นำน้ำโรคโอโซนมารักษาโรคผิวหนังบางชนิด

 

ล้างผักห้องนอนรถยนต์น้ำดื่มบำบัดน้ำฆ่าเชื้อโรครักษาโรค

 

 

Untitled    S__20004912    S__19750920

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

ozoner sticker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *